สมันเตาสัญจร ตอน เสวนาเคลื่อนที่: โบราณคดีสมัยใหม่ Contemporary Archaeology

2 กันยายน 2563 • บ้านปาร์คนายเลิศ


สมันเตาสัญจร ตอน เสวนาเคลื่อนที่: โบราณคดีสมัยใหม่ Contemporary Archaeology

ร่วมสัญจรและเสวนาไปกับ 2 นักโบราณคดี ที่จะพาชมวัตถุจัดแสดง พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ประวัติศาสตร์ในมุมมองใหม่ พร้อมพารู้จักกับ “โบราณคดีสมัยใหม่” ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

จะพาไปเสวนากันที่:
• ล่องรอยราชดำเนิน: นิทรรศการผสานวัย ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (โบราณคดีร่วมสมัย)
• อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก (สุโขทัยในอุดมคติ-royal nationalism)
• วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (โบราณคดีกับการกำเนิดประวัติของรัฐชาติ)
• ป้อมมหากาฬ (อดีตกับอำนาจ)
.
ร่วมเสวนาและเปิดมุมมองใหม่กับ: พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ และนรุตม์ โล้กูลประกิจ
.
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น.
.
ราคา 1,200 บาทต่อท่าน
(รวมอาหารกลางวันและรถพาสัญจร)
*รับจำนวนจำกัด*
.
สมัครร่วมสัญจรกันทาง Inbox: m.me/nailertparkheritagehome
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: อีเมล museum@nailertgroup.com หรือ โทร 097-010-0386 (9.00 - 18.00 น.)