นิทรรศการ The Story of Wood เรื่องเล่าผ่านไม้

28 กันยายน 2563 • บ้านปาร์คนายเลิศ


เชิญชมนิทรรศการพิเศษ “The Story of Wood เรื่องเล่าผ่านไม้” ที่จะบอกเล่าเรื่องราว “ไม้” ของบ้านปาร์คนายเลิศ ในหลากหลายแง่มุม
- ถอดรหัสการออกแบบบ้านปาร์คนายเลิศ
- เรียนรู้การอนุรักษ์บ้านไม้โบราณ
- ชมงานฝีมือจากไม้ผ่านของสะสมต่างๆ
 
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563
 
วันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์และวันอังคาร)
รอบเข้าชม 9.30 น. 11.30 น. 14.30 น. และ 16.30 น.